Vedpanna med keramisk underförbränning

Förbränningen sker i två steg. I första steget förgasas bränslet som sedan slutförbränns i en efterförbränningskammare. Detta utrymme är inklätt med keramik vilket möjliggör en arbetstemperatur på ca: 1000 °C. Tack vare denna höga temperatur nås en optimal förbränning och ett minimum av föroreningar. Pannan är toppmatad och det stora vedutrymmet kan användas maximalt. Underförbrännning innebär att veden förbränns underifrån, en betydelsefull egenskap som ger en jämn och störningsfri förbränningsprocess. Mollepannan har en väl genomtänkt konstruktion som grundar sig på att pannan fungerar bra med ”självdrag”.

Veden läggs i pannan ovanifrån. Vedutrymmet på 106 liter kan då utnyttjas maximalt, något som ger god driftsekonomi och minimal skötsel Vid sotning och rengöring öppnas den bakre luckan och spjälllet fälls undan. Rökkanalerna ligger nu mycket lättåtkomliga. Pannan levereras med komplett sotutrustning.

Förbränningen regleras med primärluft (förgasning) och sekundärluft (efterförbränning). Väggarna i efterbränningsutrymmet består av keramik. Detta möjliggör en förbränningstemperatur på ca 1000°C, som ger optimal förbränning och god driftsekonomi.
Ackumulatortank

Mollepannan skall alltid kopplas samman med ackumulatortank. Detta bildar en väl fungerande enhet med många fördelar. Med ackumulatortank finns även förutsättningar att anpassa värmesystemet till andra framtida värmekällor som kan kombineras med vedeldningen.
Pannan kan eldas rationellt och med god ekonomi och eldningen blir bekvämare tack vare längre intervaller mellan eldningarna . Med våra tankar bygger du upp den vattenvolym ditt värmesystem kräver.

När pannan startas och rökrörstermostaten (3) nått den förinställda temperaturen (50-80OC) börjar vattnet cirkulera men ännu enbart i pannan. Först då den förinställda termostatventilen (monterad i Laddomat) öppnas börjar vattnet cirkulera och värma vattnet i ackumulatortanken. Vattnet i tanken cirkulerar sedan i radiatorerna med hjälp av en cirkulationspump. Den önskade temperatuuren regleras med ThermOmatic (1) reglercentral med inbyggd shuntmotor.

One thought on “Vedpanna med keramisk underförbränning

Lämna ett svar